Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój Adres siedziby
Pn - Pt: 7:00-15:00 Godziny pracy
74 862 76 20 Zadzwoń

Zarządzanie nieruchomością

OFERTA

zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej

Wybór podmiotu zarządzającego nieruchomością jest bardzo istotnym momentem w funkcjonowaniu Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom pragniemy niniejszym złożyć naszą ofertę w zakresie usług zarządczych.

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI

Zarządzanie nieruchomością, polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodni z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.
Czynności te podejmowane są przez Zarządcę w ramach obowiązującego prawa i na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej.
Zarządca nieruchomości, upoważniony jest do występowania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej we wszystkich sprawach nie przekraczających czynności zwykłego zarządu.
Czynności przekraczające zarząd zwykły wymieniono w art. 22, ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2019r, poz. 737 - zm.: Dz.U. z 2019 poz. 1309 i poz. 1469).

WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY

Istotą atrakcyjności naszej oferty, oprócz doświadczenia w zakresie zarządzania nieruchomościami jest proponowana przez nas stawka wynagrodzenia zarządcy tj. od 0,70 zł za 1 m2.

Co warto podkreślić stawka ta zawiera wszystkie elementy składające  się na koszty obsługi tj. między innymi:

 • ubezpieczenie zarządcy,
 • koszty utrzymania siedziby,
 • koszty wynagrodzenia licencjonowanych zarządców,
 • koszty biurowe /opłaty pocztowe, materiały biurowe, telefony itp.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spełnia Państwa oczekiwania i przyczyni się do podjęcia z nami współpracy.

W ramach zarządzania nieruchomością oferujemy:

 1. przejęcie od dotychczasowego zarządcy i administratora dokumentacji finansowo-gospodarczej i technicznej nieruchomości,
 2. ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 3. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej,
 4. prowadzenie odrębnych rachunków bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 5. obsługa rozliczeń Wspólnoty Mieszkaniowej z organami podatkowymi,
 6. zawieranie umów i nadzór nad ich realizacją z usługodawcami, a w szczególności:

a/ dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
b/ doprowadzanie energii elektrycznej do części wspólnych budynku,
c/ wywożenia nieczystości,
d/ doprowadzanie energii cieplnej i ciepłej wody,
e/ zapewnienie usług kominiarskich,
f/ zlecanie kontroli technicznych i okresowych nieruchomości i urządzeń zgodnie  z wymogami prawa budowlanego,
g/ świadczenie usług dezynsekcji, deratyzacji oraz innych w zależności od potrzeb.

 1. prowadzenie odpowiedniej księgowości dla nieruchomości w tym odrębnej ewidencji kosztów i przychodów oraz ewidencji wpłat na fundusz remontowy,
 2. przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań oraz przygotowywanie projektów uchwał,
 3. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz rozliczenia właściciela za okres rozliczeniowy,
 4. windykacja należnych opłat od członków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz innych podmiotów.

CEL SPÓŁKI – ZADOWOLONY KLIENT

Stworzony na przestrzeni lat, zgrany zespół współpracowników posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, by sprawnie realizować powierzone zadania. W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim potrzebami klienta. Dbamy o rzetelne wykonywanie usług oraz rozwiązywanie problemów Wspólnoty.
Ponadto firma zatrudnia Radcę Prawnego, co umożliwia poszerzanie zakresu usług, sporządzanie opinii prawnych oraz profesjonalne załatwianie spraw związanych z windykacją należności wspólnot.
Zgodnie z wymogami prawa spółka posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

O nas

Dusznicki Zakład Komunalny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w 2013 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju.
Jednym z głównych obszarów działalności spółki jest zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Nasza firma nieustannie podejmuje działania mające na celu wzrost zaufania i podtrzymanie dobrej opinii wśród mieszkańców obsługiwanych wspólnot, na dowód czego należy przytoczyć fakt zarządzania 103 Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz administrowanie 10 budynkami gminnymi na terenie Duszniki – Zdroju i gmin sąsiednich.

Aktualnie spółka zatrudnia licencjonowanych zarządców:
- Annę Jakubowską – nr licencji 30128
- Izabelę Młynarczyk – nr licencji 30131
posiadających certyfikat kompetencji w zawodzie zarządca nieruchomości.

Zarządca na bieżąco podnosi kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach co pozwala uzyskać nowatorskie spojrzenie na klienta i jego potrzeby.

USŁUGI TECHNICZNE

Posiadamy Dział Techniczny który szybko reaguje w sytuacjach kryzysowych związanych z awariami elektrycznymi, instalacji sanitarnych i innymi. Ponadto współpracujemy z wieloma firmami zajmującymi się utrzymaniem czystości, usługami budowlanymi i remontami.
Dzięki tej współpracy gwarantujemy obsługę techniczną na właściwym poziomie oraz szybkie usuwanie awarii.

Dusznicki Zakład Komunalny Sp. z o.o. aktywnie uczestniczy w negocjacjach i wyborze firmy najkorzystniejszej dla Wspólnoty Mieszkaniowej, przy czym najistotniejszy jest dla nas zawsze większościowy głos mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej.

Nasze doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami obejmuje zarówno budynki zabytkowe wpisane do wykazu lub rejestru zabytków jak i budynki współczesne.

Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój
Pn - Pt: 7:00-15:00
NIP: 883-18-54-192
REGON: 022038563
Copyright © 2020 Dusznicki Zakład Komunalny