Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój Adres siedziby
Pn - Pt: 7:00-15:00 Godziny pracy
74 862 76 20 Zadzwoń

w zw. z ogłoszonym stanem epidemii

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Zarządca Cmentarza Komunalnego w Dusznikach-Zdroju informuje, że w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. wprowadzono na mocy niżej wskazanych przepisów prawa, następujące ograniczenie:

obowiązek zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Obowiązek ten, w przypadku pogrzebu, spoczywa na osobach organizujących pogrzeb.

Podstawa prawna:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 20 marca 2020 r., poz. 491, ze zm. w Dz. U. z 24 marca 2020. poz. 522).

Duszniki-Zdrój, dnia 25 marca 2020 r.
Prezes Zarządu
Sławomir Szymaszek

Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój
Pn - Pt: 7:00-15:00
NIP: 883-18-54-192
REGON: 022038563
Copyright © 2020 Dusznicki Zakład Komunalny