Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój Adres siedziby
Pn - Pt: 7:00-15:00 Godziny pracy
74 862 76 20 Zadzwoń

Wysokość cen i stawek opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę

W1 - Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy usług (w tym odbiorcy określenie w art. 22 Ustawy, pobierający wodę do zasilania publicznych studni i zdrojów ulicznych, fontann i na cele p.poż oraz do zraszania publicznych ulic, terenów zielonych) rozliczani w okresach jednomiesięcznych

W2 - Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy usług (w tym odbiorcy określenie w art. 22 Ustawy, pobierający wodę do zasilania publicznych studni i zdrojów ulicznych, fontann i na cele p.poż oraz do zraszania publicznych ulic, terenów zielonych) rozliczani w okresach dwumiesięcznych

1

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena wody zł/ m3 - 3,68 zł netto / 3,97 zł brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy przy rozliczeniu 1-miesięcznym zł/m-c 10,30 zł netto / 11,12 zł brutto

2

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena wody zł/m3 - 3,77 zł netto / 4,07 zł brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy przy rozliczeniu 1-miesięcznym zł/m-c 10,52 zł netto / 11,36 zł brutto

3

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena wody zł/m3 - 3,83 zł netto / 4,14 zł brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy przy rozliczeniu 1-miesięcznym zł/m-c 10,70 zł netto / 11,56 zł brutto

1

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena wody zł/ m3 - 3,68 zł netto / 3,97 zł brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy przy rozliczeniu 2-miesięcznym zł/m-c 5,15 zł netto / 5,56 zł brutto

2

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena wody zł/ m3 - 3,77 zł netto / 4,07 zł brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy przy rozliczeniu 2-miesięcznym zł/m-c 5,26 zł netto / 5,68 zł brutto

1

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena wody zł/ m3 - 3,83 zł netto / 4,14 zł brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy przy rozliczeniu 2-miesięcznym zł/m-c 5,35 zł netto / 5,78 zł brutto

Zarządzenie Prezesa DZK

Taryfa na okres 3 lat

Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój
Pn - Pt: 7:00-15:00
NIP: 883-18-54-192
REGON: 022038563
Copyright © 2020 Dusznicki Zakład Komunalny