Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój Adres siedziby
Pn - Pt: 7:00-15:00 Godziny pracy
74 862 76 20 Zadzwoń

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi odbioru bioodpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych położonych przy budynkach wspólnot mieszkaniowych informuję , iż zgodnie z Uchwałą nr XVIII/114/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki-Zdrój:

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według następujących zasad:

4) do brązowego worka oznaczonego napisem „BIO” należy wrzucać odpady biodegradowalne z rozróżnieniem na bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy oraz pozostałe bioodpady; bioodpady nie stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy mogą być wyrzucane także do pojemnika,

14) bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy należy przekazywać do PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) ul. Dworcowa (za Stacją ORLEN) czynny jest w dniach roboczych od wtorku do piątku w godz. 800-1400 w soboty w godz. 900-1400 w poniedziałki nieczynne.

Właściciel Nieruchomości (domki jednorodzinne) zgodnie z powyższym  odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych ( skoszona trawa, liście, gałęzie, krzewy itp.) musi odprowadzać we własnym zakresie  na PSZOK. Odpady te nie będą odbierane przez DZK Sp. Z o.o.

Wspólnota która posiada swój teren powinna odprowadzać odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych zgodnie z w/w przepisem (nieważne czy jest udział gminy we wspólnocie czy nie) we własnym zakresie do PSZOK.

Wspólnota, która nie jest właścicielem terenu (budynek po obrysie) a dba we własnym zakresie o teren należący do gminy – zlokalizowany w obrębie wspólnoty, może odprowadzać odpady zielone pochodzące z pielęgnacji tego terenu na koszt Gminy. W takim przypadku należy poinformować dział komunalny DZK, gdzie i w jakiej ilości są do odbioru odpady zielone –  powinny one być w odpowiednich workach przeznaczonych na bioodpady , które można odebrać w DZK Sp. Z o.o. dział komunalny przy ul. Słowackiego 32 a (o odpowiednio dużym litrażu).

Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój
Pn - Pt: 7:00-15:00
NIP: 883-18-54-192
REGON: 022038563
Copyright © 2020 Dusznicki Zakład Komunalny