Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój Adres siedziby
Pn - Pt: 7:00-15:00 Godziny pracy
74 862 76 20 Zadzwoń

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod.dzk@duszniki.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dusznicki Zakład Komunalny Sp.z o.o w Dusznikach-Zdroju ul. Słowackiego 32 A, 57-340 Duszniki-Zdrój.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Słowackiego 32 A, 57-340 Duszniki-Zdrój
 • drogą elektroniczną - e-mail: dzk@duszniki.pl
 • telefonicznie: (74) 862 76 20

 

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iod.dzk@duszniki.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e, udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach jest Dusznicki Zakład Komunalny Sp.z o.o w Dusznikach-Zdroju zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

Polityka prywatności

I. Dusznicki Zakład Komunalny Sp.z o.o w Dusznikach-Zdroju ul. Słowackiego 32 A; 57-340 Duszniki-Zdrój szanuje prywatność użytkowników korzystających ze swoich serwisów zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

 1. Korzystając z serwisów: Dusznicki Zakład Komunalny Sp.z o.o w Dusznikach-Zdroju ul. Słowackiego 32 A; 57-340 Duszniki-Zdrój, akceptujesz zasady polityki prywatności.
 2. Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
 3. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
 4. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach . Dusznicki Zakład Komunalny Sp.z o.o w Dusznikach-Zdroju ul. Słowackiego 32 A; 57-340 Duszniki-Zdrój Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
 6. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.

 

II. Informuję, że

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych  jest  . Dusznicki Zakład Komunalny Sp.z o.o w Dusznikach-Zdroju ul. Słowackiego 32 A; 57-340 Duszniki-Zdrój
Kontakt w sprawie ochrony danych: iod.dzk@duszniki.pl
W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u  Administratora należy się   kontaktować  poprzez e-mail na adres: e-mail: iod.dzk@duszniki.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz niezbędnym do prawnie uzasadnionych interesów  administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty:

 1. upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 2. przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój
Pn - Pt: 7:00-15:00
NIP: 883-18-54-192
REGON: 022038563
Copyright © 2020 Dusznicki Zakład Komunalny